kövrək

kövrək
sif.
1. Tez ovulan, tez dağılan, tez sınan. Kövrək kəsək. Kövrək buz. – O zaman qız qaratikan kolunun himayəsinə sığınmış xırdaca çiçəkli boyaqgülünün kövrək zoğlarını gördü. Ə. M.. Rəngini itirmiş kağızın kövrək qat kəsikləri də göstərir ki, xeyli müddət gəzdirilmiş, neçə əldənələ keçmişdir. Q. İlkin.
2. məc. Zəif, titrək, nazik, yumşaq, həzin, ağlamsınan. Qoca, kövrək səsinin titrədiyini duyub susdu. M. Hüs.. Abbas kişi onun bu sözündən kövrək bir ahəng duydu. M. C.. Həsən bəy kövrək və səmimi bir səslə: – Məndən bütün uşaqlara salam yetirin, – dedi. Q. İlkin.
3. məc. Tez təsirlənən, tez mütəəssir olan; ürəyi yuxa, yumşaq. Kövrək adam. – Bircə kövrək xatirələr qalanmış; Onu da ki, ha çevirim, ha sanım. . . M. Araz. Kövrək olmaq – hər şeydən tez təsirlənmək. Gülnisə son zamanlarda çox kövrək olmuşdu. M. Hüs.. Yaman kövrək olur, yamanca həssas; Yetim ürəklərin eşqi, fitrəti. B. V..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • kövrəklənmə — «Kövrəklənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kövrəkləşmə — «Kövrəkləşmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kövrəlmə — «Kövrəlmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • KOVR — Infobox Broadcast call letters = KOVR station station slogan = Asking Questions. Getting Answers. station branding = CBS 13 analog = 13 (VHF) digital = 25 (UHF) other chs = affiliations = CBS network = founded = airdate = September 5, 1954… …   Wikipedia

  • kövrəlmək — f. 1. Ovulmaq, dağılmaq. Lavaş kövrəlib. 2. Bax kövrəklənmək 2 ci mənada. <Xavər> sevincindən kövrəlmiş halda qapını açdı. . M. İ.. Qoca sanki öz acı istehzasından özü kövrələrək, yaşarmış gözlərini kənara çevirdi. Ə. M.. Arvadın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kövrəklənmək — f. 1. Kövrək halına gəlmək, tez ovulmaq, tez dağılmaq, tez sınmaq. Lavaş kövrəklənmişdir. Qar kövrəklənib. 2. məc. Bəzən «ürəyi», «qəlbi», «könlü» sözləri ilə – mütəəssir olmaq, riqqətə gəlmək, tez təsirlənmək, doluxsunmaq, ağlamsınmaq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kövrəkləşmək — 1. Bax kövrəklənmək 1 ci mənada. Ürək kövrəkləşir sən oxuyanda; Sən də dinləsəydin mən oxuyanda! M. Müş.. 2. Bax kövrəklənmək 2 ci mənada. Sən bu qədər də kövrəkləşmə, Ələmdar, – deyə, Müqim bəy dəsmalını çıxarıb . . Leyləyin gözlərini sildi. S.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kövrəx’ — (Füzuli) böyrək. – Kövrəx’ kövrəx’lixdə olur …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • kovr̀tāč — m 〈G kovrtáča〉 spravica koja se sastoji od kotačića i drške i služi za rezanje na stolu razvučenog tijesta; radla …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kovr̀čati — (što, se) nesvrš. 〈prez. ām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉 činiti da što bude kovrčavo; postajati kovrčav …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”